image

Apputveckling 101 – hela Världen i din Smartphone – new

August 25, 2021

Strativ

Apputveckling i stora drag

Apputveckling i stora drag handlar om en process genom vilken en mobilapp utvecklas för att fungera på mobila enheter, dvs. på en smartphone eller en surfplatta. Dessa applikationer kan vara förinstallerade på telefonen under tillverknings plattformar, eller levereras som webbapplikationer med hjälp av bearbetning på serversidan eller på klientsidan (t.ex. JavaScript) för att ge en “applikationsliknande” upplevelse i en webbläsare.

Utvecklare som arbetar med att ta fram en applikationsprogram måste också överväga en lång rad skärmstorlekar, hårdvaruspecifikationer och konfigurationer som är direkt kopplade till de olika typer av mobila enheter. Det råder intensiv konkurrens i mobil programvara och förändringar inom var och en av plattformarna, som ställer höga krav på kompetenser och förmågor gällande apputveckling.

Apputveckling-i-Stora-Drag.jpg

Design av mobila användargränssnitt (UI) är en av de avgörande aspekterna för framgångsrikt skapandet av mobilappar. Mobil UI tar i beaktning begränsningar, sammanhang, skärm, input och mobilitet som konturer för design. Användaren är ofta i fokus för interaktion med sin enhet, och gränssnittet innehåller komponenter i både hårdvara och programvara. Användarinmatning gör det möjligt för användarna att manipulera ett system, och enhetens utmatning gör att systemet kan indikera effekterna av användarnas manipulation.

Begränsningar i mobil UI inkluderar begränsad uppmärksamhet och formfaktorer, till exempel en mobil enhetens skärmstorlek för en användares hand. Mobil UI -sammanhang signalerar signaler från användaraktivitet, till exempel plats och schemaläggning som kan visas från användare interaktioner i en mobilapp. Sammantaget är mobil UI-design främst ett förståeligt, användarvänligt gränssnitt som spelar en avgörande roll för funktionalitet och navigering vid apputveckling.

Användargränssnittet för mobilappar (mobil UI) bör:

 • beakta användarnas begränsade uppmärksamhet
 • minimera knapptryckningar
 • vara uppgiftsorienterad med ett minimum av funktioner

För att mobila UI, eller frontends ska kunna fungera och interagera med systemet, måste de förlita sig på mobila backends som stödjer åtkomst till verksamhetssystem. Den mobila backend-enheten underlättar:

 • data routing
 • säkerhet
 • autentisering
 • auktorisering
 • offline arbete
 • servicebaserad arkitektur

Vad är en app?

En mobilapplikation, även kallad en mobilapp eller helt enkelt en app, är ett datorprogram eller program som är utformat för att köras på en mobil enhet, till exempel en telefon, surfplatta eller klocka. Mobila applikationer står ofta i kontrast till stationära applikationer som är utformade för att köras på stationära datorer och webbapplikationer som körs i mobila webbläsare snarare än direkt på den mobila enheten.

Det ursprungliga syftet som appar skulle uppfylla handlade om att skapa hjälpverktyg som skulle öka produktivitet. Några exempel är som följer:

 • e-post
 • kalender
 • kontakt databaser

Den allmänna efterfrågan på appar däremot skapade behov för variation och möjliggjorde för snabb expansion till andra områden som:

 • mobilspel
 • automatisering av fabriker och produktion
 • GPS och platsbaserade tjänster
 • order-tracking och biljett inköp
 • med mera

Idag finns det miljontals appar tillgängliga på marknaden, som täcker otaliga användningsområden och som fortsätter att utvecklas och möjliggör åtkomst till fler funktioner som därmed ökar användarnyttan, på gott och ont. Många appar kräver internetåtkomst för att kunna samla och dela data i realtid, samt skapa interaktion mellan olika användare. Appar laddas i allmänhet ner från app butiker, som är en typ av digitala distributionsplattformar, där de främsta är Google Play och Apple Store, för Android respektive iOS operativsystem.

Apputveckling kan verka krånglig vid det här läget, men för att göra det enklare kan vi konstatera att appar är i stort sett indelade i tre typer:

 • native appar
 • webbappar
 • hybrid appar

Native applikationer är speciellt utformade för ett mobilt operativsystem, vanligtvis iOS eller Android och kan enbart köras på dessa. Webbappar skrivs för det mesta i HTML5 eller CSS och körs vanligtvis via en webbläsare som Chrome eller Firefox. Hybridappar är byggda med webbteknik som JavaScript, CSS och HTML5 och fungerar som webbappar förklädda i en inbyggd behållare, kallas även för cross-plattform apputveckling och är således anpassade att köras på både mobila enheter såväl som i en webbläsare.

Native apputveckling

Alla appar som är riktade mot en viss specifik mobilplattform kallas native -appar, och kan endast köras på den specifika mobilplattformen eller operativa systemet. Därför kan inte en app avsedd för Apple -enheter köras i Android -enheter och vice versa. Som ett resultat av denna begränsningen, utvecklar de flesta företag appar för flera plattformar.

 

“Huvudsyftet med att skapa native appar är att säkerställa bästa prestanda för ett specifikt mobilt operativsystem.”

 

Den mest positiva aspekten med native apputveckling är att apputvecklarna som arbetar specifikt med denna typen av apputveckling har blivit proffs som har de bästa användargränssnitt modulerna i klassen. Detta ger bättre prestanda, konsekvens och bra användarupplevelse. Användare drar också nytta av bredare tillgång till applikationsprogrammeringsgränssnitt och gör obegränsad användning av alla appar från den specifika enheten. Dessutom har de en smidig övergång från en app till en annan.

Apputveckling för webb

En webbaserad app är implementerad med standard teknikerna HTML, CSS och JavaScript. Internetåtkomst krävs vanligtvis för korrekt beteende eller för att kunna använda alla funktioner jämfört med offline -användning. De flesta, om inte alla, användardata lagras i molnet.

Prestanda för dessa appar liknar ett webbprogram som körs i en webbläsare, vilket kan vara märkbart långsammare än motsvarande native appar. De kanske inte heller har samma funktionsnivå eller flexibilitet som native apparna, som medför stora begränsningar på användarupplevelse och möjligheterna kring tredjeparts integrationer.

Hybrid apputveckling

Konceptet med hybridappar kallas även för cross-platform apputveckling och är en blandning av native och webbaserade appar. Appar som utvecklats med Apache Cordova, Xamarin, React Native, Sencha Touch och andra ramar hör till denna kategori.

Dessa är gjorda för att stödja webb och native teknik på flera plattformar.  Dessutom är dessa appar enklare och snabbare att utveckla. Det innebär användning av en enda kodbas som fungerar i flera mobila operativsystem.

Med ovanstående argument vill man påstå att hybrid apputveckling är smidig och tidsbesparande. Trots sådana fördelar uppvisar hybridappar lägre prestanda och ofta misslyckas appar med samma utseende i olika mobila operativsystem, vilket kan medföra oönskade kostnader och resursslöseri. Därför är det viktigt att under utvecklingsprocessen kontinuerligt och regelbundet testa lösningen på de olika plattformarna, för att löpande säkerställa att appen fungerar överallt med tillfredsställande prestanda.

Hur går apputveckling till

Det första steget med att utveckla appar för mobila enheter kräver att man överväger begränsningarna och funktionerna hos dessa mobila enheter. Exempelvis så körs mobila enheter på batteri och har således mindre kraftfulla processorer än persondatorer. Dessutom har mobila enheter fler funktioner som plats detektering (GPS) och kameror, med mera.

Hur-gar-apputveckling-till.jpg

Nästa steget blir att överväga ett brett utbud av skärmstorlekar, hårdvaruspecifikationer och konfigurationer som apputvecklingen måste anpassas utefter. Det råder även intensiv konkurrens i mobil programvara och förändringar inom var och en av plattformarna, som medför att utbudet blir allt bredare.

Därefter ska man skapa specialiserade integrerade utvecklingsmiljöer för att mobil apputveckling ska kunna vara möjlig. Mobilappar testas först i utvecklingsmiljön med hjälp av emulatorer och utsätts senare för fälttester. Emulatorer ger ett billigt sätt att testa applikationer på mobiltelefoner som utvecklare kanske inte har fysisk åtkomst till.

I det operativa arbetet med apputveckling är mobila användargränssnitt (UI) också viktigt. Mobil UI tar i beaktning begränsningar och användningssammanhang, skärm, input och mobilitet, samt konturer för design. Användaren är ofta i fokus för interaktion med sin enhet, och gränssnittet innehåller komponenter i både hårdvara och programvara.

Följer man noggrant dessa steg och uppfyller alla krav som dessa ställer på processen med apputveckling, kan man med stor sannolikhet lyckas med att utveckla en användarvänlig och funktionell app, anpassad till ett specifikt operativsystem eller flera olika plattformar.

Apputvecklare som yrkesval

Applikationsutvecklare, eller även kallas apputvecklare, är en yrkesgren av det som normalt benämns som systemutvecklare. Systemutvecklaren besitter oftast en lite bredare kompetens medan applikationsutvecklaren är specialiserad på just utveckling av olika typer av appar. Applikationsutveckling eller apputveckling för mobila enheter är en bransch i mycket snabb utveckling och konkurrensen bland apputvecklare blir allt hårdare, men kunderna och användarna blir också fler och därmed blir möjligheterna större.

Apputvecklare-som-yrkesval.jpg

Arbetet med applikationsutveckling innebär mycket programmering, men du deltar ofta i hela utvecklingsprocessen, från analys och design till programmering och test. Det gäller att förstå kundens problem och ha kompetens för att ta fram en lösning. Stark logisk tänk, kreativitet och förmågan att lösa utmaningar är de främsta egenskaperna som efterfrågas hos en apputvecklare.

Utbildning inom apputveckling

Du kan läsa en Yrkeshögskoleutbildning inom programmering, som oftast är ett till två år lång för att få en bred men grundläggande förståelse och förmågor inom programvaruutveckling. Det finns även specifika utbildningar inom fler ämnen, bland annat för utveckling av mobila applikationer eller webbapplikationer.

Du kan även läsa till systemutvecklare och utbildningen innehåller då oftast mer ekonomi, informationsteknik och projektledning. Dessa utbildningar är längre, oftast två till tre år eller längre och kan läsas på högskolan eller universitet. Dessutom kan man vara självlärd genom att titta på instruktionsvideos eller att närvara de olika certifierade kurser som erbjuds världen över. Vägar till yrket är många och möjligheterna för apputveckling växer för varje dag.

Framtidsutsikter för apputveckling

Arbetsmarknaden för kvalificerad applikationsutvecklare är mycket god. Sysselsättningen ökar markant och arbetslösheten minskar inom sektorn för apputveckling. Efterfrågan finns inom flera branscher och verksamheter som gör att man kan säga att framtidsutsikterna är goda för branschen i helhet och att tillväxten är stor och därmed lovande.

Framtidsutsikter-for-apputveckling.jpg

App-branschen fortsätter växa och det finns fortfarande en brist på apputvecklare. På internationell plan har EU konstaterat att det kommer behövas fem miljoner apputvecklare om bara några få år. Arbetsmarknaden för yrkeserfarna IT-akademiker har varit stabilt god de senaste åren och det finns inga tecken på att efterfrågan kommer att minska. Apputvecklare är ett yrke att definitivt satsa på om man vill ha en trygg och utvecklande karriär.

Apputveckling med Smart Developers of Strativ

en värld där smartphones är så tillgängliga, samt erbjuder enorma möjligheter för interaktion med privatpersoner, organisationer och företag, där man även kan hantera sina ärenden och organisera sin vardag, allt i en näve, har betydelsen av mobila applikationer ökat markant. Det betyder att apputveckling idag utgör en viktig aspekt i systemutveckling.

Lärande är stödpelare i Strativ familjen och drivkraften som genomsyrar vår business DNA. När vi arbetar med apputveckling, vi lär oss mer för att bli bättre. Lärande är även en byggsten i en STRAtegisk och innovaTIV affärsrelation till kunden. Vi har lyckats bygga affärsrelationer som sträcker sig ända ner till Skåne, från våra Smart Development Centers i Stockholm och Linköping.

Den andra viktiga pelaren i vårt erbjudande är tillgång till kostnadseffektiva resurser på vår Smart Development Center i Dhaka, samt på den agila projektledningen som sköts från Stockholm. Att vi utvecklar skräddarsydda lösningar som bidrar till att stärka konkurrenskraften och öka värdet hos våra kunder, är den tredje pelaren i framgångsreceptet á la Strativ. Med hjälp av vår dedikerade apputveckling kommer din verksamhet att uppnå framgång i samspelet med marknaden.

Strativ har hittills utvecklat tekniska lösningar för över 100 nöjda kunder i Sverige, där apputveckling står för en stor del. Vår smarta utveckling bygger på den agila metoden och helhetsperspektivet, något som uppskattas väldigt mycket av företag som gett oss förtroendet att utveckla deras verksamhet till nya nivåer av framgång. Genom kostnadseffektiv och flexibel arbetsprocess tar vi fram lösningar som gör våra kunders verksamheter mer konkurrenskraftiga.

Apputveckling på Strativ är tidsbesparande och smidig. Vårt utvecklingsteam finns där för att se till att dina specificerade krav systematiseras, programmeras och testas korrekt, så att applikationen kan i vanlig ordning driftsättas. Användarupplevelsen är fokus under hela utvecklingsprocessen.

Våra Smart Developers arbetar med webb och native teknologierna integrerade med varandra som möjliggör cross platform apputveckling, dvs att applikationen kan köras på multipla plattformar. Detta skapar förutsättningar för kostnadseffektiv och flexibel apputveckling. Men vi kan utveckla enbart webb eller enbart native om du så önskar. Eller varför inte en lösning för varje version. Flexibelt.

Du kan ta del av våra tidigare kundcase Vaccina och Photon Sports för att inspireras. Du kan läsa vad vi hade för utmaning i projektet, samt hur vi löste den med hjälp av apputveckling. Slutligen kan du se vad det blev för resultat av de implementerade lösningarna som vi utvecklade. Våra kunder är alltid nöjda med våra lösningar och vi är övertygade om att du kommer vara det också!

För att diskutera närmare möjligheterna med apputveckling för din verksamhet, vänligen kontakta oss för ett kostnadsfritt möte! Vi ser fram emot din kontakt!

Låt oss hjälpa dig!

Vill du få reda på mer om våra produkter och tjänster? Då är du varmt välkommen att boka in ett möte med oss! Det är superlätt - du behöver bara fylla i dina kontaktuppgifter, och vi tar hand om resten. Vi ser fram emot att chatta med dig och besvara alla frågor du kan tänkas ha!

Genom att klicka på "Boka möte" godkänner du våra användarvillkor och integritetspolicy.

Eller kontakta mig!

694DF4B8-6BDB-4081-8532-1660A7A5E88C_1_105_c 1.png

Kristoffer Göransson

Försäljningschef