image

Smartare människor tack vare IT-lösningar?

September 22, 2021

Strativ

Smart Human or Smart Sapien

Sapiens har gått en enormt lång väg i sin utveckling. Vi pratar om en tidsepok som sträcker sig över 100-tusentals år, miljontals om vi tar i beaktning människoliknande arter. Och här är vi nu. Smartare än någonsin…

image
image

Men är vi medvetna om detta eller hinner vi inte ens reflektera över utvecklingen? Har verktyg som har alltid varit människans bästa vän på utvecklingsresan, plötsligt blivit människans värsta fiende? Har sapien blivit slav för teknologiska enheter? Enheter som ska hjälpa oss, som kallas smarta, som i slutändan kanske börjat göra oss dummare?

Fokus ligger definitivt fel när vi pratar om smarta enheter, vi borde istället prata om smarta människor, smart sapiens. Hur överför vi smart från enhet till människa, i syfte att ge fler förmågor till människan, göra människan smartare?

Dessa frågor kommer jag försöka debattera kring, för att belysa problematiken samt förhoppningsvis erbjuda några tydliga svar och förslag på hur vi människor bör agera för att få ut det mesta från IT-lösningar. Ta inga svar för givet, för vi lever i en ständig förändring och det som gäller idag kanske inte gäller längre imorgon.

Det viktigaste är att förstå innebörden i samspelet mellan människan och verktyget, vare sig det är ett fysiskt föremål eller en digital lösning. Människan skapade verktyget för att bli smartare, men har människan blivit verktygets verktyg?

Medvetna människor

Är vi medvetna om att vi har privilegiet att vara de smartaste människorna som har vandrat på Jorden hittills? Kollektivt förstås, men även på individuell nivå under personligt ansvar att ta vara på det som kollektivet erbjuder. Oavsett om man tror att människoarter har funnits i miljontals år eller att människan funnits i bara några tusen år, så är det ett faktum att vi har aldrig varit smartare.

Informationsteknologin har spelat en viktig roll i detta, och det hela har utspelat sig under de senaste 50 åren. Utvecklingen går enormt fort nu och den exponentiella tillväxttakten gör att vi har svårt att reflektera över framgången och göra en nulägesanalys som gör oss medvetna över hur smarta vi egentligen är.

image

Många pratar om mindfulness och att vara självmedvetna, men sällan är det några riktlinjer om hur och varför. Jag vill påstå att vi ska fokusera på att vara medvetna om alla de nya och underbara förmågor som ges till oss människor genom den utvecklingen som sker. Är inte detta underbart? Vad mer behöver vi vara medvetna om än att vi får fler möjligheter för varje dag som går? Det innebär ju frihet, eller hur.

Men vänta lite. Kan inte även enorma valmöjligheter innebära mer stress, känslan av att vi går miste om något som vi väljer bort? Hur begränsar vi då dessa valmöjligheter? Vad är optimalt? Knepigt, knepigt.

Använder människor IT-lösningar för att förbättra sina liv eller har IT-lösningar börjat använda människor för att uppfylla sitt syfte? Oavsett så borde människor vara medvetna om sin roll och sitt värde, därmed ta kontroll över sina valmöjligheter, för kom ihåg att det handlar om att var och en tar personligt ansvar för möjligheterna som kollektivet erbjuder. Integritet och intelligens, helt enkelt.

Verktyg – vän eller fiende?

De första varelserna som tillverkade och använde dessa verktyg var inte ens människor: de var människoliknande arter vid namn Homo Habilis eller ”skicklig person”. De levde på jakt och de använde vassa stenverktyg som användes för att döda och dra av skinnet på djur. Detta var för 2,6 miljoner år sen och redan då kunde vi förstå att verktyget hade en vänskaplig roll i människans vardag. Verktyg har hjälpt människan att överleva i första hand eller så kan man säga att verktyg användes för att öka människors livskvalitet genom åren.

image
image

Att verktyg har varit människans vän var ganska tydligt då, men om vi spolar 2,6 miljoner år framåt kan vi inte annat än undra över frågeställningen “har verktyg blivit människans fiende”? Vi vet att vi kan använda verktyg för något bra, men kan verktyg även medföra att vi skapat sysslor som vi annars aldrig skulle behöva göra? Sysslor som inte ger oss något riktigt värde, men som suger vår energi, tar vår tid och får oss att skjuta på viktiga saker?

Du vet vad jag pratar om, om du är medveten över ditt handlade förstås. Därför vill jag inte gå in på att ge några exempel, var och en av oss får tänka igenom hur vi använder verktyg i våra liv. Där kommer vi hitta svaret på frågan om verktyg är vän eller fiende. Kom bara ihåg att det är du som har kontroll över verktygen och att det är ditt förhållningssätt som avgör huruvida relationen är vänskaplig eller fientlig. Så enkelt, men så komplicerat.

 

Smarta enheter kontra smarta människor

Kommer fatta mig kort på denna punkten.

Så länge vi fokuserar på att göra enheter smarta, kommer vi förbise potentialen som gör människor smartare. Så låt oss fokusera på samspelet där vi alltid strävar efter att se den slutgiltiga nyttan för människan, och inte att fascineras över de teknologiska prestationer som har artificiell nytta för oss.

Och nej, då pratar jag inte alls om artificiell intelligens, det är ett helt annat område som vi kommer att behandla längre fram i bloggserien.

Så fokus på den smarta människan! Men hur?

image

Hur blir människor smartare med hjälp av IT-lösningar?

Först och främst måste vi redogöra innebörden av smartare. Vad betyder det egentligen att bli smartare? En enkel förklaring som kan definiera begreppet är att människan blir smartare genom att ha fler förmågor att göra saker. Om vi kan hålla med om detta då är det ganska enkelt att förstå i vilken riktning går utvecklingen gällande att bli smartare.

image
image

Varje IT-lösning som ger dig fler möjligheter har potential att göra dig smartare, men behöver inte nödvändigtvis göra det. Det viktigaste är att man är medveten över varför man använder en IT-lösning, samt vad är alternativet, resten är ganska enkelt matte. Har lösningen inget värdefullt syfte eller inget alternativ då kan man börja undra över om den gör människan smartare eller om kanske tvärtom.

I det avslutande avsnittet kommer jag gå igenom ovanstående resonemanget med hjälp av några exempel hämtade ur våra kundcase, så att vi kan landa i en fin sammanfattning. Så, ta några djupa andetag och gör dig redo för grande finale. En smartare grande finale.

Strativs smarta lösningar

Vi utvecklar den smarta framtiden tillsammans med våra kunder. Våra Smart Developers har hittills utvecklat tekniska lösningar för över 100 nöjda kunder i Sverige. Vår smarta utveckling bygger på den agila metoden och helhetsperspektivet, något som uppskattas väldigt mycket av företag som gett oss förtroendet att stärka deras verksamhet. Att vara strategiska och innovativa ligger i vårt arbets-DNA, vilket medför att vi alltid levererar de mest optimala affärskritiska lösningar. Genom kostnadseffektiv arbetsprocess tar vi fram lösningar som gör orgsanisationer och människor smartare. I följande exempel kommer vi gå genom hur det går till.

 

Vaccina

Vaccina tillhör företagsgruppen Docty AB och är en registrerad vårdgivare som står under Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) tillsyn. Kampen mot Covid-19 innebar att Vaccina utmanades med att hantera stort antal tester som man behövde genomföra och verifiera. Läkare, sjuksköterskor, patienter och externa laboratorier, behövde ha en samlingspunkt för smidig kommunikation och säker datahantering. Det låter som en resurskrävande utmaning, så vad var lösningen?

image
image
image

Strativ har utvecklat ett system, dvs. en webbplattform och mobil app som fungerar som ett medicinskt journalsystem. Systemet består av en skalbar backend i molnet, integrationer med tredjeparts tjänster, samt en modern och användarvänlig frontend för slutanvändarna.

Vad är då syftet att använda dessa verktyg (webbplattform och mobil app)? Syftet är ganska tydligt, man vill ha en smidig kommunikation och säker datahantering. Inga konstigheter.

Vad är alternativet för detta? Jo, behöva vara fysisk närvarande för att kommunikationen ska ske, samt komma ihåg all patientdata i huvudet eller skriva ner det på papper. Smartare? Skulle inte tro det.

Eftersom syftet är tydligt och alternativet är mycket sämre än det som IT-lösningen erbjuder, är det inte mer än rättvist att konstatera att människor får fler förmågor tack vare IT-lösningen som Strativ utvecklade för Vaccina. Tack vare detta har 100-tusentals patienter blivit hjälpta och kollektivet har blivit smartare. Dessutom har lösningen bidragit till ett tryggare samhälle. Smart eller hur!

 

More Sailing

More Sailing hjälper dig gärna att planera din seglingssemester i Kroatien, Grekland, Italien eller Karibien, pratar drömmar om att segla över Atlanten eller att investera i en egen båt. Detta har man gjort sedan 2009 och More Sailing är idag en av de främsta aktörerna i Sverige inom seglingsturism.

image

More Sailing bokningsystem

image
image

De ville skapa ett säkert bokningssystem som hanterar alla deras bokningar av seglingsturer. Den molnbaserade lösningen skulle anslutas till deras hemsida, bokföringssystem och även deras bank- och betalnings portaler. De ville ha ett centralt system för hantering av samtliga bokningar och medföljande information. Många spännande användningsområden där användaren ska få nya förmågor.

Strativ har byggt en molnbaserad skalbar webblösning som gör det möjligt för More Sailing att hantera alla sina turer och bokningar via ett enda system. Kunderna kan logga in och få tillgång till all nödvändig information om deras kommande turer. Olika integrationer med externa system görs i syfte att underlätta arbetsprocessen för alla inblandade parter.

Vad är syftet med att använda den molnbaserade webblösningen? Syftet är att på ett säkert sätt kunna boka sin resa och ha all information samlad på en plats. Tydlig och överblickbar.

Vad är alternativet då? Alternativet är att man har många fysiska kontor runtom i landet dit man behöver ta sig till, som skapar onödiga bokningskostnader. Ett annat är att lyfta på luren och ringa, men kommer linjen vara öppen? Om inte, då får man vänta, medans tiden går och kommer inte tillbaka. Även att hantera all bokningsinformation manuellt är också ganska resurskrävande. Vi kan fortsätta med att bläddra genom dåliga alternativ, men vi stannar här och drar slutsatsen att alternativen är sämre än det IT-lösningen erbjuder.

Vårt arbete har haft en direkt inverkan på More Sailing affärsverksamhet och har hjälpt More Sailing-teamet att öka effektiviteten. De har blivit smartare. Systemet vi utvecklade bidrar till smidigare boknings- och hanteringsprocess, som resulterade i ökad antal försäljningar. Systemet hanterar hela arbetsprocessen sömlöst och medför resursbesparingar. Hela organisationen har blivit smartare. Passagerar å andra sidan har fått möjlighet att genomföra sin bokningsprocess snabbt och smidigt, där tiden de sparade kan de lägga på något annat mer produktivt enligt deras preferenser. Win-win för alla inblandade helt enkelt. Alla har blivit smartare tack vare IT-lösningen.

 

Photon Sports

Detta är ett mycket bra exempel på hur en IT-lösning kan ha direkt och positiv påverkan på människan. Photon Sports är världsmästare i optimering av fysisk prestanda. Med ett mångsidigt team av talanger har man skapat en lekplats för vetenskap och datadriven innovation som ligger i spetsen för utvecklingen inom fysisk prestationsanalys och förebyggande av skador. Photon Sports är ett värdedrivet varumärke, samt förespråkare för hälsosam fysisk prestations optimering för alla som strävar efter att bli mästare.

image
image
image

För att kunna åstadkomma detta behövde man ett prestations spårningssystem, som är integrerat med ett sensorbaserat system för att generera 3D -data baserat på olika prestandatester för idrottarna. Med hjälp av en digital lösning kan tränare och sjukgymnaster hjälpa idrottare att vara friska, samt optimera sin träning för att få ut de bästa möjliga resultat av träningen.

Utvecklingsteamet på Strativ har utvecklat en mobil- och webbapplikation som består av en skalbar backend och frontend i molnet, samt integrationer/anslutningar med tredjeparts enheter och tjänster.

Vad är syftet då med att använda denna IT-lösning? Syftet är att förbättra användarens prestationsförmåga, optimera träningen och därmed uppnå de bästa träningsresultaten. Smart eller hur!

Vad är alternativet? Alternativet är att försöka gå på känsla. Ren känsla. Inga konkreta mätningar, förutom med ögonmått. Ingen data att hantera då, vilket medför att man inte kan optimera sin träning och därmed ha mycket lägre chanser att bli världsmästare.

Systemet som vi utvecklade underlättar för olika inblandade parter att samarbeta med bättre effektivitet, vilket vi kallar för en smart lösning som skapar världsmästare. Om vi lägger snacket om världsmästare åt sidan för en stund och bara fokuserar på hur systemet gör människor smartare kan vi konstatera att helt enkelt fler förmågor erbjuds till användare. Därmed blir människan smartare och har mycket bättre förutsättningar för utveckling jämfört med om man inte hade haft denna IT-lösning.

 

Smartare människor i fokus

Vi på Strativ menar att smart utveckling handlar om människor i fokus. Våra värderingar är integritet, intelligens, positiv energi och entusiasm och dessa genomsyrar alla utvecklingsprocesser som vi bedriver. Vår vision är att utveckla Smart Society Solutions och vi älskar att bevittna hur lösningar som vi utvecklar bidrar till utvecklingen av det Smarta Samhället. Vi är Smart Developers. Smart Developers utvecklar den smarta framtiden, med smartare människor i fokus.

Läs mer om…

IT-utveckling

IT utveckling för Smart Society

Smart IT utveckling – hur den går till

Kommunikation

Tydlig budskap och förståelse

Systemutveckling

Systemutveckling: kostnadseffektiva och flexibla IT lösningar för bättre konkurrenskraft

Webbutveckling 101 – utveckla ditt företag till nya nivåer!

Apputveckling 101 – hela Världen i din Smartphone

Hemsida 101 – Syns du inte, så finns du inte!

Låt oss hjälpa dig!

Vill du få reda på mer om våra produkter och tjänster? Då är du varmt välkommen att boka in ett möte med oss! Det är superlätt - du behöver bara fylla i dina kontaktuppgifter, och vi tar hand om resten. Vi ser fram emot att chatta med dig och besvara alla frågor du kan tänkas ha!

Genom att klicka på "Boka möte" godkänner du våra användarvillkor och integritetspolicy.

Eller kontakta mig!

694DF4B8-6BDB-4081-8532-1660A7A5E88C_1_105_c 1.png

Kristoffer Göransson

Försäljningschef