Miljöpolicy

Miljöpolicy

På Strativ ser vi allvarligt på den negativa klimatpåverkan som sker i världen. Vi har börjat ta ett mer aktivt kliv för att förbättra miljön i vår verksamhet samt för våra medmänniskor.

  • Åtagande om att förebygga och minska miljöpåverkan: För att förebygga och minska vår miljöpåverkan så åker vi kollektivt inom tjänsten när det är rimligt att genomföra. Samt så använder vi endast förnybar el i våra lokaler.
  • Åtagande om att bidra positivt till samhället : Vi ser till att bidra positivt till samhället genom att endast skapa programvara som bidrar till att förbättra och utveckla det smarta samhället.
  • Åtagande om att överensstämmelse med relevanta lagkrav: Vi ska tillämpa miljölagstiftning samt myndighetskrav och föreskrifter för en bättre miljö skall följas.
  • Åtagande om att ständigt förbättra hållbarhetsprestanda: Vi bedriver ett aktivt miljöarbete samt kvartalsvis ser vi över hela verksamheten och genomför möjliga förbättringar.
  • Försäkran om att policyn kommer att implementeras och kommuniceras: På vår nya hemsida samt i sociala medier ska vi arbetar mer med att kommunicera vår Miljöpolicy samt våra ambitioner till ett bättre samhälle.

Boka ett möte med oss. Vi återkommer inom 1 timme.

Genom att klicka på "Boka möte" godkänner du våra användarvillkor och integritetspolicy.
Vasagatan 16
111 22 Stockholm, Sweden
House #684, Road #9, Mirpur DOHS
Dhaka-1216, Bangladesh
+46 079-100 50 01
[email protected]
Tjänster
Mobilapplikationer
Webapplikationer
E-handelslösningar
Hemsidor
Vilka är Strativ
Om oss
Team
Kontakt
Kontakta oss
Tjänster
Mobilapplikationer
Webapplikationer
E-handelslösningar
Hemsidor
Vilka är Strativ
Om oss
Team
Kontakt
Kontakta oss
© 2006-2022 Strativ AB
© 2006-2022 Strativ AB
Miljöpolicy
Integritetspolicy
Användarvillkor