image

Kommunikation: Tydligt budskap och förståelse – 6 free tips

August 04, 2021

Strativ

Någon sa kommunikation?

I vårt moderna IT samhället råder det en överflöd av information som dyker upp genom olika kommunikationskanaler.

Vad är kommunikation?

Varför är det viktigt att kommunicera tydligt och göra sin röst hörd?

Vad bygger en bra kommunikation på? Hur ser kommunikationen ut på sociala medier?

Dessa är några av frågor som vi kommer gå igenom i denna artikel, och i slutet kommer vi att ta med oss bra insikter om kommunikation samt några värdefulla tips gällande förbättring av vår kommunikation. Låt oss se vad vi kan lära oss då.

Till och börja med: Vad är kommunikation? Ordet “kommunikation” kommer ursprungligen från latinets communis, gemensam, via communicare, göra gemensamt. Kommunikation innebär att man kan kommunicera på olika sätt, men huvudpoängen är att den driver oss mot en gemensam handling, dvs. den får oss att agera tillsammans.

 

“Vi kan konstatera att kommunikation möjliggör att värdeskapande interaktion sker mellan människor, med tydlighet och förståelse.”

Mishel Grujicic

Group-31181job-feature-1024x324.png

Kommunikation för oss samman

Varför är det viktigt att tala tydligt? → tydlig kommunikation betyder förståelse

All kommunikation behöver nödvändigtvis inte vara tydlig för att fungera, men då finns det risk att rätt budskap inte når fram samt att det uppstår missförstånd som kan leda till onödig slöseri med resurser.

 

“Därför är det första steget i rätt kommunikation att strukturera upp sitt innehåll på ett välfungerande och tilltalande sätt.”

Mishel Grujicic

 

1. Strukturera innehållet

Hur strukturerar man upp innehållet då? Man ska alltid utgå ifrån vad som är kärnan i budskapet. Därefter ska man urskilja dem viktigaste egenskaperna som lyfter kärnan i budskapet, för att undvika onödig information som saknar relevans för budskapet. När du har ett tydligt struktur i ditt innehåll är det lättare för dig att kommunicera tydligt. Det handlar om att anpassa innehållet för att vinna publikens uppmärksamhet.

 

2. Tala tydligt

Det räcker inte med att vinna uppmärksamheten, man ska ju också behålla den och ta vara på den. Därför är det ytterst viktigt att vara tydlig i sitt framförande, som innebär att man ska prata med självförtroende för ingen kommer att tro på det du säger om du inte lämnar stark intryck att du själv vet vad du pratar om. Har du bra struktur och koll på ditt innehåll, samt håller dig till ämnet, kan du vara säker på att din kommunikation kommer att uppfattas som tydlig och bemötas med förståelse från dina åhörare.

Betydelsen av entusiasm i kommunikationskunskaper! → rätt energi ger rätt engagemang

Därför är det av stor betydelse att anpassa sin energinivå till budskapet man vill framföra, för att fånga in rätt slags engagemang från publiken. Människor baserar oftast sitt agerande på dem känslorna man känner, som betyder att rätt med dos av entusiasm kan du väcka fram den efterlängtade engagemanget från din publik.

“När vi kommunicerar med varandra, så byter vi ut energier med varandra!Mishel Grujicic

Tydlighet

image

3. Vara energisk

När du framträder med mycket energi uppfattas du som en handlingsmänniska och dina ord  blir då mer handlingskraftiga. Glöm inte att det är du som sätter nivån på hur entusiastisk du vill vara i ditt framträdande, eftersom detta har en direkt inverkan på vilka känslor dina kommunikationskunskaper kommer att engagera hos publiken. Din energi sätter prägel på hur kommunikationsprocessen bör spelas ut.

 

4. Tänk på tonaliteten

Tonaliteten uppfattas oftast som en del av vår prat, men vi får inte glömma att den också lyser igenom när vi skriver. Dina skrivna ord tolkas oavsett om du deltar i den enklaste mejlkonversationen eller om du skriver ett seriöst dokument. Det du får tänka på är först och främst hur vill du att mottagaren ska uppfatta dig. Är du självsäker eller ödmjuk, eller kanske lite av båda? Tilltalar du din publik i singular eller plural, samt direkt eller i 3:e person?

Mun till mun på sociala medier! → aktiv interaktion på sociala medier

Människor söker oftast efter information på Google och på plattformar för sociala medier. Du kan optimera ditt innehåll för sökmotorn genom SEO eller den betalda versionen SEM, men vilka möjligheter har du på sociala medier? För affärsrelaterad kommunikation kan du använda dig främst utav Linkedin, gällande B2B och rekrytering. Största målgruppen kan potentiellt finnas på Facebook, då den har flest användare. Poängen är att hitta sin målgrupp på rätt plattform och skapa innehåll för interaktion med målgruppen.

Word of Mouth

image

5. Hitta rätt forum för ditt budskap

Med rätt forum menar vi inte att den ska bara vara platsrelaterad, utan även tidsrelaterad. Du har säkert hört ordspråket “allt handlar om tajmingen”, och detta kan även appliceras när vi pratar om när är det rätt läge att kommunicera sitt budskap med målgruppen. Som vi konstaterade tidigare att det handlar om att vinna uppmärksamhet, så är den rätta frågan var och när kan din målgrupp vara som mest mottaglig för ditt budskap?

 

6. Interaktion med sociala medier

Din organisation behöver ta ett aktivt steg mot målgruppen via plattformar som ebjuder kommunikation på sociala medier, för att driva digital Word of mouth. Du vill skapa tillfälle för din målgrupp att tala väl om dig.

 

“För detta behöver du en plan som täcker hur du lyfter fram dina USP (Unique Sales Points) i innehållet, samt hur du väcker intresse och vinner uppmärksamhet.“

Mishel Grujicic

 

Det är viktigt att ha en tidsplan och uppsatta mål med KPI att mäta, dvs. vilken data ska du analysera för att urskilja vilken typ av interaktion är det som leder till konverteringar eller bara allmänt når ut bäst till din publik.

 

Tips för bättre kommunikation

Förhoppningsvis har du fått en bättre inblick i varför är det viktigt att kommunicera tydligt och göra sin röst hörd. Vikten av att strukturera innehållet, tala tydligt och vara energisk, som bra kommunikation bygger på. Gör en strategisk plan för din online närvaro och skapa interaktion med din målgrupp som stärker förtroendet och lojaliteten.

Kontakta oss om du behöver professionell hjälp, vi hjälper till mer än gärna!

Tar du hänsyn till dessa sex steg har du en bra grund till en tydligare kommunikation och bättre förståelse inom organisationen eller med marknadsaktörer. Samtidigt är det viktigt att påpeka att förbättringen inte kan ske över en natt, utan det gäller att vara konsistent i sitt lärande och att öva för övning ger färdighet. Jag diskuterar gärna mer om ämnet så tveka inte att skicka iväg ett meddelande, ser fram emot!

image

Strukturera innehålletTala tydligtVara energiskTänk på tonalitetenHitta rätt forum för ditt budskapInteraktion med sociala medier

Låt oss hjälpa dig!

Vill du få reda på mer om våra produkter och tjänster? Då är du varmt välkommen att boka in ett möte med oss! Det är superlätt - du behöver bara fylla i dina kontaktuppgifter, och vi tar hand om resten. Vi ser fram emot att chatta med dig och besvara alla frågor du kan tänkas ha!

Genom att klicka på "Boka möte" godkänner du våra användarvillkor och integritetspolicy.

Eller kontakta mig!

694DF4B8-6BDB-4081-8532-1660A7A5E88C_1_105_c 1.png

Kristoffer Göransson

Försäljningschef